УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өөрөө цэвэршүүлэх шүүлтүүр


self-cleaning filter


фильтр самоочищающийся

Зураг