УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өөрөө нягтруулах хаалт


self packing gate valve


самоуплотняющая задвижка

Зураг