УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өндөр даралтат хаалтны корпус


high-pressure gate frame


корпус высоконапорного гидротехнического затвора

Зураг