УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлийн хонгил (шороон боомтын биед)


culvert


дренажная галерея

underground connection for water of limited size

Source http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Glossary/printUK.php?subject=@
Зураг