УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүдэт цагираг (хаалт)


tooth rim


зубчатый обод

Зураг