УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ширүүн урсгалт урсацын тэвш


rapid flow flume


лоток с бурным режимом потока

Зураг