УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шан


bunds

Тариалангийн хоёр далангийн хоорондох газар: шан далан [хоршоо] (мөрлөн хийсэн далан).

Эх сурвалж: Их монгол тайлбар толь

Bunds are earth embankments which contain irrigation water within basins. They are sometimes called ridges, dikes or levees.

Source https://www.slideshare.net/virajain/irrigation-final
Зураг