УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чулуугаар дүүргэсэн модон хайрцагт түр далан


crib cofferdam


ряжевая перемычка

Зураг