УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ховил


gate slot


паз

ховил


road side ditch


кювет

ховил


foss


канава

ховил


trough


жёлоб

ховил


chute


лоток

ховил


flume


лоток

Зураг