УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хашлага


footboard


заграждение

хашлага


obstruction


заграждение

хашлага


screen


заграждение

Зураг