УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

турбины мушгираа хорго


scroll case


спиральная турбинная камера

турбины мушгираа хорго


scroll case


спиральная турбинная камера

Турбины гадна талыг дууриалган мушгираа бөмбөгөр хэлбэртэйгээр байгуулеан битүү хорго.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.231

A spiral-shaped steel intake guiding the flow into the wicket gates located just prior to the turbine.

Source https://www.energy.gov/eere/water/glossary-hydropower-terms
Зураг