УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

судаг


rill channel


мелкая промоина

судаг


dike


ров

судаг


open ditch


канава

судаг


furrow


канава

судаг


leat


канава

судаг


rill


промоина

судаг


trench


канава

Зураг