УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

суваг дээрх усан онгоцны тэнцүүлэг


canal lock


судоходный шлюз на канале

Зураг