УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нүүрсний шавдас тогтоогуур


slag catcher


шлакоуловитель

Зураг