УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нүхэн жорлон


latrine

Гэр хороолол, хөдөөгүүр элбэг байдаг модон жорлон. Өрх гэрүүд нүх ухаж модоор дээр нь жижигхэн байшин барьж ахуйн ариун цэврийн өрөөний зориулалтаар хэрэглэдэг.

Эх сурвалж:

A latrine is a toilet or an even simpler facility that is used as a toilet within a sanitation system. For example, it can be a communal trench in the earth in a camp to be used as emergency sanitation, a hole in the ground, or more advanced designs, including pour-flush systems.

Source https://en.wikipedia.org/wiki/Latrine
Зураг