УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нягтруулсан шавар шүд


puddied-clay cut off


зуб из уплотнённой глины

нягтруулсан шавар шүд


puddle trench


зуб из уплотнённой глины

Зураг