УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нягтруулсан шавар далан


puddle cofferdam


перемычка из уплотнённой глины

Зураг