УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нягтруулсан чулуун хаялга


compact rockfill


уплотнённая каменная наброска

нягтруулсан чулуун хаялга


rolled rockfill


укатанная каменная наброска

Зураг