УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нэвт тулааст ханатай боомт


columnar-buttress dam


плотина со сквозными контрфорсами

Зураг