УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

модон хайрцганд чулуу дүүргэн барьсан боомт


rock-filled crib timber dam


ряжевая плотина с каменным заполнением

Зураг