УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ирмэгийн шүд (ус халиагуурын)


bucket teeth


зубья носка

Зураг