УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

Таны хайсан "загасны хориг (хаах) төхөөрөмж" үг байхгүй байна. Хэрвээ энэ үг тус санд байх ёстой гэж үзвэл шинэ үг нэмэх товчлуур дээр дарж бидэнд илгээж туслана уу.
Зураг