УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загасны хориг тор


fish grid


рыбозаградительная решётка

загасны хориг тор


electrical fish screen


рыбозаградительная решётка

Зураг