УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

завь


boat

Усан дээр хөвүүлэн тээвэр хийх зорилгоор мод, төмөр эсвэл бусад материалаар хийсэн хөндий, хотгор бүтээц.

Эх сурвалж: Орчуулга

Hollow or concave structure of wood, iron or other material made to float on the water for the purpose of navigation.

Source EcoLexicon
Зураг