УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

завсарт энерги унтраагуур (хэвтээ сараалжтай)


slotted grating dissipator


щелевой гаситель энергии (с горизонтальный решёткой)

Зураг