УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дээд хэсэг нарийссан багана


pointed-nose pier


бычок с заострённой верховой частью

Зураг