УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доторлогоотой (суваг) хатаалтын систем


drainage of lining


дренаж под облицовкой

Зураг