УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доторлогоотой түнээл


trimmed tunnel


облицованный туннель

Зураг