УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доод хаалга


floodgate


нижние ворота

доод хаалга


floodhatch


нижние ворота

доод хаалга


downstream gate


нижние ворота

доод хаалга


tail gate


нижние ворота

Зураг