УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доод мөрөгцөгийн хошуу (халиагуур боомт)


submerged bucket deflector


носок низкого уступа

Зураг