УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

булингын хоолой (шороо сорох төхөөрөг)


slurry pipeline


пульпопровод

Зураг