УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

боомтын буурийг бетондох хонгил


grouting chamber


галерея для бетонировании основания плотины

Зураг