УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

болор элсэн шүүлтүүр


crystal filter


фильтр кварцевый

Зураг