УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

биохальс


biofilm

Био шүүлтүүрийн дүүргэгч материалын гадаргуу дээр бактери болон бусад бичил биетээс бүрэлдэн тогтож, хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисыг исэлдүүлэн эрдэсжүүлдэг салслаг өнгөр.

Эх сурвалж: MNS 6279:2011

Waste water passes over biofilms grown on filters, which extract and digest organic compounds. In such bioflims, bacteria's are mainly responsible for removal of organic matter, while protozoa are responsible for removal of suspended solids.

Source

биохальс


biological film


плёнка биологическая

Элсэн шүүлтүүр, бусад биошүүлтүүрийн гадаргуу дээрх амьд, үхсэн махбодиос бүрдсэн хальс

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

A treatment device or structure for removing solid or colloidal material of a type that cannot be removed by sedimentation. Such filters can be gravity rapid-rate or enclosed pressure type.

Source https://www.aquascience.net/glossary/
Зураг