УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

атируулсан метал самбар


corrugated-metal faceplate


гофрированная металлическая обшивка

Нэмэлт тайлбар

гидротехникийн хаалтны

Зураг