УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

арын шпунтэн хана (жнь: флютбетийн)


rear sheeting


задняя шпунтовая стенка

Зураг