УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

анкер хана


anchor wall


анкерная стенка

анкер хана


anchoring screen


анкерная стенка

Зураг