УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хог тогтоох шүүр


rack rake


устройство для очистки сороудерживающая решётка

хог тогтоох шүүр


trash rake


устройство для очистки сороудерживающая решётка

хог тогтоох шүүр


intake screen


сороудерживающая решётка водозабора

хог тогтоох шүүр


trashrack structure


сороудерживающая решётка

Зураг