УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бичил шүүлтүүр


microstrainer


микрофильтр

Зэвэрдэггүй гангаар хийсэн маш жижиг утсан тороор бүрхэгдсэн эргэлдэгч цилиндр тайлбар 4: хатуу жижиг хэсгүүдийг зайлуулахын тулд эсрэг урсгал бүхий усаар угаах ба шинжилж буй орчин руу нилээд гүн дүрэгдсэн, хэвтээ тэнхлэгийн дагуу эргэлдэх систем.

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

Зураг